Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică normele care vor permite aplicarea noilor reguli privind emiterea actelor de stare civilă. Practic obținerea acestor acte se va putea face mult mai ușor din primăvara acestui an.

Actul normativ este inițiat de Ministerul Afacerilor Interne, luând în considerare necesitatea implementării proiectului Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC). Aceste norme metodologice stabilesc modul de transferare a atribuțiilor din competența autorităților administrației publice centrale în cea a autorităților administrației publice locale, mecanismul de simplificare a procedurilor specifice domeniului de stare civilă, astfel încât timpul alocat soluționării unor categorii de cereri să fie
redus semnificativ, efectuarea comunicărilor directe necesare actualizării Registrului Național de Evidență a Persoanelor, definirea componentelor și funcționalităților SIIEASC, condițiile tehnice necesare informatizării stării civile, modalitatea de eliberare a certificatelor de stare civilă, în scopul facilitării obținerii acestora de către persoane care justifică un interes, precum și la solicitarea instituțiilor cu competențe în domeniul ordinii publice și securității naționale.

De asemenea, se mai stabilește competența soluționării cererilor de transcriere a certificatelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, pentru persoanele care au redobândit cetățenia română, în situația în care acestea au obținut, ulterior redobândirii,
documente de identitate românești, forma și conținutul certificatelor de stare civilă, certificatului de divorț, extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, extraselor pentru uz oficial, extraselor pentru uz extern, sigiliului stării civile și parafei ofițerului de stare civilă, adeverinței de înhumare, certificatului privind componența familiei, adeverinței cu privire la statutul civil.

„Schimbarea formei certificatului de naștere a fost necesară ca urmare a identificării unui
număr mare de erori în cadrul certificatelor de stare civilă care se emit în prezent, fără infrastructură informatică. Această măsură se impune pentru a fi făcută o delimitare între certificatele de stare civilă emise până în prezent și cele care vor fi emise prin infrastructură informatică. Având în vedere gradul înalt de erori constatate cu privire la certificatele de stare civilă care au fost emise până în prezent (este considerat grad înalt de erori prin raportare la acuratețea necesară în domeniul evidenței persoanelor, în alte
situații fiind considerat un grad marginal), se apreciază că prin schimbarea formei certificatelor de stare civilă toate erorile din materia stării civile vor fi eliminate/rectificate într-o perioadă de 5 ani”, precizează MAI.

Spre exemplu, „hârtia specială necesară tipăririi certificatelor și extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se realizează cu o tentă de culoare albastru – pentru cele de naştere, roz – pentru cele de căsătorie, cenuşiu – pentru cele de deces, iar pentru certificatele de divorț tenta de culoare este verde. Materialele folosite la imprimarea culorii de fond a acestor documente trebuie să asigure rezistenţa la uzură fizică. Fiecare certificat de stare civilă sau extras multilingv al actelor de stare civilă, precum și certificat de divorț, conține un șir unic format din 3 litere și 7 cifre tipărit pe hârtia specială în partea stângă jos a filei”.

FOTO Ministerul Afacerilor Interne

Dragoș HOJDA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.