Programul de lucru cu publicul se reia de azi la Tribunalul Maramureș și, tot începând de azi, noi reguli au fost formulate pentru organizarea activității instanței. 

REGULI PRIVIND ACCESUL ȘI PREZENȚA ÎN SEDIILE INSTANȚEI
– se va utiliza obligatoriu masca de protecție sau un material echivalent, pe toată durata staționării în sediile instanței;
– se vor dezinfecta obligatoriu mâinile la intrare;
– se va verifica temperatura corporală prin mijloace neinvazive (termometre cu infraroșu);
– se va respecta distanța socială de minimum 1,5m;
– este interzis accesul persoanelor care prezintă febră, tuse și dificultăți de respirație și se asigură informarea de îndată a completului de judecată / compartimentul spre care acestea au declarat că se ăndreaptă, pentru respectarea drepturilor procedurale;
– este interzis accesul persoanelor care au intrat în contact cu persoane aflate în carantină / diagnosticate cu Covid-19 în ultimele 14 zile, acestea urmând a notifica în scris completul de judecată cu privire la această împrejurare și a solicita amânarea soluționării cauzei pentru motive medicale;
– în măsura în care completul de judecată a stabilit o oră / un interval orar estimativ pentru stigarea cauzei, accesul justițiabililor în incinta instanței va fi permis cu 15 minute înainte de ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă;
– este interzisă staționarea în sediile instanței ulterior finalizării procedurilor judiciare / chestiunilor administrative;
– persoanele programate la Serviciul de Probațiune Maramureș vor avea acces în sediul instanței conform programării;
– accesul la Biroul de Informare și Relații Publice se realizează pe bază de programare, iar în cazuri excepționale fără programare, cu acordul președintelui instanței;

REGULI PRIVIND DEPUNEREA ÎNSCRISURILOR ȘI STUDIEREA DOSARELOR
– se recomandă depunerea înscrisurilor prin e-mail și fax, urmând ca originalul acestora să fie transmis prin poștă, dacă va fi solicitat;
– dacă înscrisurile nu pot fi depuse în condițiile prevăzute anterior, se va asigura depunerea personală a acestora la Registratură, cu permiterea accesului în sediul instanței a maximum două persoane concomitent;
– cerererile de chemare în judecată / alte acte de procedură trebuie să cuprindă datele de contact ale părților (telefon / e-mail), fiind recomandată formularea unei solicitări de comunicare a actelor de procedură prin mijloace electronice;
– cererile / solicitările vizând cauzele aflate pe rol se recomandă a fi transmise anterior termenului de judecată stabilit, nu în timpul ședinței de judecată;
– se recomandă studierea dosarelor online; în măsura în care urgența cauzei sau aplicarea bifei de confidențialitate nu permit studierea online, dosarul poate fi studiat în arhiiva instanței, fiind permis accesul a maximum două persoane concomitent, timpul recomandat de studiu fiind de cel mult un sfert de oră;

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

ARHIVĂ
Luni – vineri: 09.00 – 10.00 – justițiabili; 10.00 – 12.00 – avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență, experți; arhiva este închisă în zilele de vineri din a doua și a patra săptămână din lună;
REGISTRATURĂ
Luni – vineri: 09.00 – 12.00
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
– acces pe bază de programare prin telefon / fax / e-mail
Luni – vineri: 08.00 – 16.00
Joi: 08.00 – 17.00
În cazuri excepționale, cu acordul președintelui instanței, se permite accesul în afara programului stabilit / fără programare.

REGULI PRVIND ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ
În intervalul 15-25 mai 2020, completurile de judecată vor dispune măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților, respectiv efectuarea tuturor actelor de procedură, în cauzele care au fost suspendate de drept, prin efectul direct al decretelor emise de Președintele României, în perioada stării de urgență, ținând seama de numărul de dosare aflate deja pe rol, de urgența și de vechimea dosarelor care au fost suspendate.
În privința dosarelor aflate în procedura regularizării, se vor avea în vedere prevederile art. 63 alin. 12 din Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României.

Se recomandă completurilor de judecată ca până la vacanța judecătorească să stabilească un număr de maxim 30 de dosare alocat fiecărei ședințe pentru a evita supraaglomerarea sălii de ședință și a sediilor instanțelor.

Completurile de judecată urmează a stabili intervale orare estimative pentru soluționarea cauzelor, astfel încât numărul de persoane aflat în sediul instanței să fie cât mai redus, iar distanța dintre acestea să fie de cel puțin 1,5 m, urmând a se stabili de către complet intervale de timp necesare pentru aerisirea spațiilor și igienizarea acestora dacă este cazul.

Listele de ședință se vor afișa cu cel puțin 48 de ore înaintea termenului de judecată pe pagina de internet a instanțelor arondate Tribunalului.

În sălile de ședințe vor fi montate panouri de protecție transparente pe masa completului de judecată, masa grefierului de ședință, masa procurorului / avocatului / consilierului juridic, boxa acuzaților.

Documentul integral privind măsurile luate din 15 mai pentru organizarea activității Tribunalului Maramureș poatefi studiat aici.

Sursă informații: Tribunalul Maramureș

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.