În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, Ministerul Educației și Cercetării a adoptat anumite modificări și completări ale Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului de definitivat.

Astfel, ”perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ”, informează Ministerul Educației.

În sesiunea 2020, structura examenului este următoarea:
Etapa I – eliminatorie
a) susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat;
b) evaluarea portofoliului profesional;
Etapa a II-a (finală): o probă scrisă.

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar până în 5 iunie. Candidații vor preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până în 12 iunie.

Măsuri de prevenție/protecție în sălile de examen:
– repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică;
– într-o sală de examen, pot susține proba scrisă un număr de 10 candidați.

În sesiunea 2020 a examenului, nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde ND e nota de la definitivat, NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții), NP – nota pentru portofoliu și NS – nota la proba scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).
Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Sursă informații: Ministerul Educației și Cercetării

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.