Dovada vechimii în muncă şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, se arată în Legea nr. 263/2010, art. 159 alin (1). Pentru persoanele care nu mai sunt în posesia carnetului de muncă, anumite precizări vin din partea Casei Judeţene de Pensii Maramureş.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art.124 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, aprobate prin HG nr. 257/2011, în situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
1. denumirea angajatorului;
2. datele de identificare a persoanei;
3. perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;
4. menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
5. funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
6. salariul tarifar de încadrare;
7. denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
8. perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;

”Precizăm că actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii”, menționează Lucica Pop – director executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș.

Potrivit dispoziţiilor art. 279 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
“(1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.
(2) Anunţul privind pierderea carnetelor de muncă emise în temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.”

În situaţia în care persoanele care nu mai deţin carnetul de muncă, dar – din diferite motive – nu au declarat pierderea acestuia în Monitorul Oficial şi solicită stabilirea drepturilor de pensie în baza altor documente prevăzute de lege, ”recunoşterea vechimii de muncă dovedite prin adeverinţe eliberate de angajatori sau deţinătorii legali de arhive, în condiţiile legii, va fi condiţionată de publicarea pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial”, mai informează reprezentanții Casei Județene de Pensii Maramureș.

”În prezent se mai găsesc cărţi de muncă atât la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş, cât si la Casa Judeţeană de Pensii Maramureş – carnete neridicate de către angajatori sau persoane în cauză din diverse motive”, precizează aceeași sursă. În consecință cei care nu au cărțile de muncă sunt invitați să se adreseze celor două instituții.

Sursă informații: Casa Județeană de Pensii Maramureș. Sursă foto: Pixabay.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.