Părinţii vor beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada în care activităţile didactice din şcoli, grădiniţe sau creşe sunt limitate sau suspendate ca urmare a răspândirii coronavirusului.

Guvernul a decis, prin ordonanţă de urgenţă, ca zilele libere să fie acordate unuia dintre părinţi dacă îndeplineşte, cumulativ, două condiţii: copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilităţi, şi sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Zile libere pot fi acordate şi părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat sau celui care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere o persoană adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, doar în cazul în care activitatea serviciului de zi de care beneficiază este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ stabileşte şi situaţiile în care nu se poate solicita această facilitate:

  • dacă părintele se află concediu de creştere a copilului ori este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
  • dacă părintele se află în concediu de odihnă sau fără plată;
  • dacă are raportul de muncă suspendat în cazul întreruperii temporare a activităţii angajatorului sau dacă nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Pentru acordarea zilelor libere, părintele care va supraveghea copilul trebuie să depună la angajator o cerere, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte, printre altele, că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere sau că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, precum şi de o copie a certificatului de naştere al fiecărui copil sau a documentului care atestă calitatea de „părinte” în sensul prevăzut de OUG şi, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, ori adultului în vârstă de până la 26 ani.

Modelul cererii şi al declaraţiei pe proprie răspundere urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere solicitate în baza Ordonanţei de Urgenţă. Refuzul constituie contravenţie şi se va sancţiona cu amendă între 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 de lei. Această prevedere intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acest drept va fi plătit de către angajator şi este supus impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora. Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.

Cererea şi documentele justificative se transmit în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, iar decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor. Procedura de decontare, documentele justificative şi modelul acestora urmează să se stabilească prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ce se publică în Monitorul Oficial al României.

Sursa: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.