Indicatorul economic este o expresie cifrică. Exprimă latura cantitativă și calitativă a fenomenelor și proceselor economice în condiții temporale și spațiale bine determinate.

Activitatea întreprinderilor este apreciată prin intermediul indicatorilor economici, utilizați atât la analiza internă a fenomenelor și proceselor economice, precum și pentru efectuarea de comparații cu alte întreprinderi.

La nivel de întreprindere, ramură de activitate sau economie națională sunt folosiți atât indicatorii generali, cât și cei specifici domeniului asupra căruia se face analiza sau comparația. Fiecare indicator are o anumită formă de exprimare în raport de caracteristicile fenomenului pe care-l măsoară. Astfel sunt practicați cei mărimi absolute sau relative, medii sau indici etc.

De regulă, indicatorii absoluți sunt acele variabile de stoc care măsoară dimensiunea cantitativă a fenomenului economic la un anumit moment dat, cum ar fi capitalul existent, cifra de afaceri, masa profitului, numărul de angajați etc. Indicatorii relativi sunt variabile de flux exprimate procentual sau sub formă de coeficienți și au ca particularitate nivelarea fenomenului economic: productivitatea muncii, rata profitului, gradul de îndatorare, rata șomajului etc. Spre deosebire de indicatorii absoluți, cei relativi arată și latura calitativă a fenomenului economic, fiind utilizați și la efectuarea de comparații între întreprinderi, ramuri sau economii naționale.

La nivelul economiei naționale sunt folosiți atât indicatorii absoluți (valoare anuală a PIB-ului, nivelul veniturilor bugetare, numărul de angajați sau pensionari etc.), cât și indicatorii relativi (PIB/cap de locuitor – gradul de participare a populației la formarea PIB, rata fiscalității – cât din veniturile cetățenilor sunt preluate de stat pe calea impozitelor și taxelor, rata inflației – nivelul de creștere a prețurilor în perioada curentă față de o bază de raportare, rata șomajului – ponderea șomerilor în totalul populației active etc.

Indicatorii economici sunt regăsiți pe toate palierele în care are loc o abordare a vieții economice, atât la nivel micro, cât și macro economic. Este greu de conceput că discuțiile pe marginea activităților economice pot fi relevante fără utilizarea indicatorilor statici (dimensiunea unui fenomen economic la un moment dat) și dinamici (evoluția fenomenului economic în timp). Pentru o mai bună înțelegere, indicatorii sunt prezentați sub forma situațiilor tabelare și a celor grafice.

dr. Vasile BÎRLE

Imagine de Mediamodifier de la Pixabay

CITEȘTE ȘI:
Mic dicționar economic | Frauda fiscală
Mic dicționar economic | Globalizare
Mic dicționar economic | Impozite

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.