Deficitul este diferența negativă dintre venituri și cheltuieli, respectiv acel sold care arată insuficiența resurselor în raport cu nevoile unei anumite perioade de timp.

La nivel microeconomic (întreprindere), deficitul gestiunii financiare înseamnă apariția unor restricții sau constrângeri financiare pe care managementul trebuie să la abordeze cu maximă atenție și rigoare. Practic, atunci când mijloacele necesare efectuării plăților sunt mai puține decât datoriile de plătit, se spune că întreprinderea înregistrează un deficit de resurse în raport de nevoile de plată existente.

În sens restrâns, trezoreria netă are un deficit atunci când fondul de rulment este mai mic decât nevoia netă de finanțare. Într-un sens mai larg, în gestiunea financiară deficitul apare atunci când activele de trezorerie – alcătuite din disponibilități, plasamente, efecte financiare de încasat – sunt mai mici decât pasivele de trezorerie, formate din soldul creditor al contului curent, plasamente de răscumpărat, efecte de plătit.

La nivel macroeconomic deficitul este regăsit la balanța de plăți, când nevoia de plată este mai mare decât încasările perioadei, respectiv la execuția bugetară, atunci când veniturile proprii nu acoperă cheltuielile.

Balanța de plăți este un sistem de conturi în care sunt cuprinse tranzacțiile efectuate de o economie, fie că sunt de natură economică sau financiară, cu alte economii. Deficitul se determină la nivelul unui an. Atunci când plățile sunt mai mari față de încasările perioadei, se înregistrează un deficit de cont, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile. Soldul negativ al balanței de plăți alimentează datoria externă.

Deficitul bugetar este acel sold negativ dintre veniturile publice încasate pe calea prelevărilor fiscale și cheltuielile publice efectuate până la închiderea exercițiului anual. Un deficit bugetar cronic apare atunci când este prezent în execuția bugetară mai mulți ani la rând. O astfel de stare va genera dezechilibre majore în economie. Deficitul plurianual se admite numai în cazul bugetelor ciclice, multianuale. Datorită efectelor pe care le produce un deficit bugetar cronic, politicile economice, financiare și monetare trebuie să acționeze în direcția menținerii nivelului său la cote rezonabile, diferite de la o țară la alta. Deficitul se acoperă din împrumuturi interne sau externe.

Atât în teoria, cât și în practica gestiunii bugetare moderne se vorbește despre ”deficit pozitiv” atunci când sumele împrumutate sunt folosite pentru finanțarea investițiilor în infrastructură și dacă respectivul deficit va fi acoperit din veniturile proprii ale statului.

Dr. Vasile BÎRLE

Imagine de Víctor González de la Pixabay.

CITEȘTE ȘI:
Mic dicționar economic | Acumulare
Mic dicționar economic | Datorie publică
Mic dicționar economic | Decizia

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.