Averea este o mărime de stoc a bunurilor tangibile și intangibile care au utilitate și pot fi obiect al proprietății existente la un anume moment.

Spre deosebire de avere, venitul se manifestă sub forma unui flux într-o perioadă de timp. Între cele două noțiuni există o relație de condiționalitate: venitul stă la baza constituirii averii care, odată formată, va produce fluxuri de venit.

Valoarea reală a averii economice este dată de mărimea fluxurilor de venit pe care le generează activele fizice și financiare aflate în patrimoniul întreprinderilor. Ori de câte ori se fac modificări în volumul și structura activelor întreprinderii, se modifică și valoarea reală a averii acesteia.

Măsurarea valorii reale a averii se face cu ajutorul indicatorului numit activul net, indicator care se determină prin deducerea din totalul activelor materiale și financiare a datoriilor de plătit. Activul net al unei întreprinderi stă la baza cuantificării valorii părților sociale sau acțiunilor și, implicit, la calculul factorului de bonitate bancară, atunci când sunt solicitate împrumuturi.

Avuția națională păstrează același principiu conceptual și de determinare: deducerea din valoarea actualizată a tuturor bunurilor unei țări, indiferent de forma de proprietate, a datoriei externe de plătit și adăugarea eventualelor creanțe asupra străinătății.

În practica creditării țărilor, mărimea dobânzilor la împrumuturi se stabilește în raport de avuția națională netă. Referințele îndatorării, prin raportarea datoriei externe la produsul intern brut, respectiv la fluxurile anuale de venit, sunt numai de ordin statistic. În fapt, contează dimensiunea avuției nete, aceea care este capabilă să genereze fluxuri de produs intern brut pentru perioadele următoare, implicit o avere suplimentară. Averea netă este aceea care rămâne după plata tuturor datoriilor asumate implicit de către generațiile de dinainte.

dr. Vasile BÎRLE

Imagine de la Pixabay.

CITEȘTE ȘI:
Mic dicționar economic | Acumulare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.