Dat fiind că din 8 februarie se reiau cursurile în unitățile de învățământ preuniversitar în funcție de contextul epidemiologic din fiecare localitate, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș vine cu anumite precizări.

Conform Ordinului comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății, nr. 3.235/93/04.02.2021, începând cu data de 8 februarie 2021 se reiau cursurile în unitățile de învățământ preuniversitar, ținând cont de măsurile obligatorii pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

”Prevederile Ordinului se aplică în mod corespunzător și pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială, desfășurate cu prezența fizică în unitățile de învățământ, în cadrul programelor de tipul Școală după Școală”, informează reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș (ISJMM).

Scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, se stabilește astfel:
Scenariul 1
Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție (incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori);
Senariul 2
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție;
b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu (incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori);
Senariul 3
a) Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;
b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu (incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori).

Inspectoratul școlar și DSP avizează propunerea consiliului de administrație a unității de învățământ preuniversitar / conexe și înaintează spre aprobare CJSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ. Propunerea este fundamentată pe baza informării DSP cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Conform ISJMM, unitățile de învățământ vor lua măsuri pentru reluarea cursurilor, după cum urmează:
– sălile de clasă vor fi amenajate astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minim 1 metru între elevi. Acolo unde configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minim 1 metru, spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;
– stabilirea circuitelor funcționale (accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învățământ; este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială);
– asigurarea, în permanență, cu materialele de curățenie, igienă și dezinfecție (se vor utiliza numai prosoape din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele din material textil);
– ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact;
– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei;
– deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”;
– este interzis schimbul de obiecte personale.

”Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare”, precizează sursa citată.

Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii acestora. Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menținută distanțarea fizică și să nu fie partajate posturile de lucru.

Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente. Elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate. Se pot desfășura doar jocuri sportive care permit distanțarea fizică, de preferat în aer liber, atunci când permit condițiile meteorologice.

Pentru transportul școlar dedicat, conducerea școlii și reprezentații autorităților administrației publice locale vor colabora în vederea susținerii și monitorizării modului în care se desfășoară transportul cu microbuze și autobuze școlare, în condiții de siguranță epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare și nebulizare după fiecare cursă, asigurarea distanțării fizice și purtarea măștii).

”Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior și exterior. Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor”, indică sursa citată.

Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare.

”Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc (vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest caz, conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător sau va identifica alte soluții de derulare a cursurilor.

Preșcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardio-vasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală. Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la scoală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal”, informează ISJMM.

Adeverințele emise pentru boli cronice în perioada primului semestru sunt valabile și pe durata celui de-al doilea semestru. Acestea pot fi transmise inclusiv prin e-mail.

Preșcolarii/elevii cu dizabilități, care optează pentru participarea la cursuri, în funcție de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.

Ordinul nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului Educației și al ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică este disponibil aici.

Sursă informații: Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Imagine de la Pixabay.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.