Măsurile din asistenţa medicală instituite în contextul pandemiei se menţin până la 31 martie. Asta a zămislit Guvernul, printr-o ordonanță de urgență, la finalul anului trecut.

În consecință se menţine excepţia de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanţă, până la data de 31 martie 2021. Toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate.

De asemenea, consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare.

Consultaţiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere.

În urma consultaţiilor acordate la distanţă, medicul de familie/medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripţiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maxim 90 de zile.

Pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, precum şi pentru transmiterea documentelor necesare asiguraţilor de la casele de asigurări de sănătate se pot utiliza mijloace electronice de comunicare.â

Medicii de familie pot prescrie în continuare pentru pacienţii cronici inclusiv medicamentele restricţionate din lista de medicamente compensate şi gratuite care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu menţiunea că pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice şi a unor formulare specifice este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate pentru a confirma sau a modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale.

Sursa: CNAS

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.