Din motive de siguranță medicală, începând de azi, 20 martie, pe toată durata decretării stării de urgență, Casa Județeană de Pensii Maramureș va lua anumite măsuri. Astfel, operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie (dosare noi) se va realiza telefonic sau pe e-mail conform următoarei proceduri:

 • cei care îndeplinesc condițiile de înscriere la unul dintre tipurile de pensie prevăzute de
 • lege (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, invaliditate sau de urmaș) apelează unul dintre cele trei numere de telefon sau adresa de e-mail alocată acestei proceduri:
 1. 0262/227 493 – telefon direct;
 2. 0262/227 448;
 3. 0262/227 433;
 4. anamaria.grad@cnpp.ro.
 • prin telefon, funcționarii Casei Județene de Pensii Maramureș vă vor solicita datele
 • necesare înregistrării solicitării în aplicația informatică;
 • pe e-mail, transmiteți numele,prenumele,codul numeric personal și numărul de telefon precum și tipul pensiei pentru care ați îndeplinit condițiile;
 • beneficiarii sunt rugați să pună la dispoziția funcționarilor publici datele solicitate,
 • apelul telefonic sau transmiterea solicitării pe e-mail reprezentând totodată acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înregistrării și solutionării cererilor.
 • ulterior, beneficiarii vor fi anunțați pentru a prezenta documentația în plic sigilat care să cuprindă:
 1. cererea de înregistrare completată (formularul se poate descărca de pe site-ul Casei Județene de Pensii Maramures: www. pensiimaramures.ro );
 2. în original: carnetul de muncă, adeverința de sporuri/stagii/condiții de muncă;
 3. în copie: actele de stare civilă (BI/CI, certificate de naștere, căsătorie și/sau sentințe de divorț unde este cazul, livret militar dacă este cazul, diplomă de facultate curs de zi și foaie matricolă/adeverință facultate dacă este cazul) și carnetul de muncă (pe langă original fiind necesară și o copie a acestuia).

Procedura sus amintită este necesară în vederea evitarii expunerii acestui segment de populație și totodată pentru a-i asigura că nu își pierd drepturile de pensie cuvenite.

Pentru celelate tipuri de servicii, Casa Județeană de Pensii Maramures recomandă să se apeleze la poșta (eletrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În situația copiilor urmași care împlinesc vârsta de 16 ani și care nu pot prezenta adeverință școlară pentru a face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor școlare, plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința să fie prezentată în termen de 30 de zile de la expirarea stării de urgență.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.