Elevii claselor a VIII-a din unitățile de învățământ ale județului Maramureș, cu vocație pentru cariera militară, pot beneficia de oportunitatea oferită de a susține admiterea în cadrul colegiilor naționale militare, înaintea susținerii probelor din cadrul Evaluării Naționale.

Parcurgerea sistemului de învățământ militar liceal și apoi universitar oferă opțiunea carierei militare – ofițer, maistru militar sau subofițer – în domenii de specializare similare celor din plaja de meserii și specialități ale mediului civil.

Până la 22 martie, anul curent, se pot face înscrierile de către unul dintre părinți (tutore), pentru unul din cele 168 de locuri puse la dispoziție de fiecare din cele 5 colegii naționale militare: Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” – Alba Iulia, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare – Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” – Craiova și Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza – Constanța.

Următoarele detalii le sunt de asemenea de folos elevilor claselor a VIII-a:

• Criterii specifice de recrutare:
o vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2024 (anul desfășurării concursului de admitere);
o candidați trebuie să fie înmatriculați ca elevi în clasa a VIII-a într-o școală de nivel gimnazial.
• După înscriere, candidații vor fi planificați să susțină probele de selecție (evaluarea capacității motrice / proba sportivă și testarea psihologică), care au caracter eliminatoriu. De asemenea, toți candidații declarați „Admis” la selecție vor fi planificați pentru examinarea medicală, la spitalul militar arondat. Candidații declarați „Admis” la selecție și ulterior declarați „Apt” la examinarea medicală vor depune dosarul de candidat la sediul Biroului Informare-recrutare din Centrul Militar Județean Maramureș.
• Candidații din județul Maramureș care depun dosarul de candidat, indiferent de ordinea preferată a opțiunilor înscrise pe cererea de înscriere, vor participa la susținerea unui test de verificare a cunoștințelor (limba română și matematică) la sediul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (colegiu arondat județului nostru în acest scop).
• Repartizarea computerizată la unul dintre colegiile naționale militare se face pe baza mediei de admitere, luând în calcul nota obținută la testul de verificare a cunoștințelor (pondere 80%) și nota obținută la evaluarea națională (pondere 20%).
• Învățământul liceal militar este gratuit (cazare, masă, ținută, rechizite, asigurare medicală, transport etc) și are ca misiune pregătirea științifică și umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocațională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică. Scopul final al învățământului liceal militar este accederea absolvenților într-o formă de învățământ militar de nivel universitar – ofițeri sau postliceal – maiștri militari.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic (luni-vineri), între orele 08.00–16.00, la CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ, Baia Mare, str. Turnului, nr. 1, telefon: 0262 211361 sau 0262 211088, Int. 125, 0787 509 029

Foto și informații furnizate de Centrul Militar Județean Maramureș.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.