875 de profesori vor susține azi în Maramureș proba scrisă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, anunță Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

Azi are loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020. Aceasta este programată pentru ora 9:00, în cele trei centre de concurs din Maramureș. ”Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 875 de candidați, dintre care 87 de candidați provin din promoția curentă”, informează Inspectoratul Școlar Județean Maramureș (ISJMM).

La nivel național, conform Ministerului Educației și Cercetării, s-au înscris 30.113 candidați, dintre care 2.937 de candidați provin din promoția curentă, organizate fiind 123 de centre de concurs.

Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). ”În aceste situații, comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective”, precizează ISJMM.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, la sediile celor trei centre de concurs, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJMM sau se transmit prin mijloace electronice (e-mail mmtitularizare2020@gmail.com) în 4 august (după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00) și 5 august (până la ora 12:00). Rezultatele finale se afișează la sediul ISJMM și pe site-ul dedicat titularizării în 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către ISJMM în perioada 12-14 august.

Sursă informații: Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Sursă foto: Pixabay.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.