Contribuabilii pot depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, începând din 19 noiembrie, cererile pentru accesarea eșalonării la plată simplificate.

A fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.104 din 19 noiembrie 2020 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.896.2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.

Contribuabilii, persoane fizice și juridice, pot accesa eșalonarea la plată simplificată pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după declararea stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, dar trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
1. să se depună o cerere până în 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii; la cerere se poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
2. să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; în cazul în care la data declarării stării de urgență se înregistrează astfel de obligații fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
3. să nu fie în procedura falimentului;
4. să nu fie în dizolvare;
5. să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
6. să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală; prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată: în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată, în cazul ăn care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult cinci zile de la data depunerii acesteia.

Comunicatul integral este disponibil aici.

Sursă informații: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Imagine de Tumisu de la Pixabay.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.