Casa Județeană de Pensii Maramureș aduce la cunoștința celor interesați măsurile implementate pe perioada stării de urgență referitoare la contractul de asigurare socială, la eliberarea stagiile de cotizare și la eliberarea documentului Notificarea calității de neasigurat în sistemul de securitate socială din România.

CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ

Plata contribuției de asigurări sociale pentru persoanele care au încheiat contract de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare se va efectua prin două modalități:
– virament bancar în contul IBAN RO35TREZ43622210304XXXXX, cod fiscal 3627021, beneficiar Casa Județeană de Pensii Maramureș, cu precizarea datelor de identificare ale plătitorului (nume, prenume, CNP);
– mandat poștal, cu precizarea datelor de identificare ale plătitorului (nume, prenume, CNP).

În ceea ce privește încheierea de noi contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, persoanele interesate vor transmite la adresa stagii.maramures@cnpp.ro următoarele documente:
– formularul tip Contract de asigurare socială completat și semnat (poate fi accesat pe site-ul instituției la secțiunea Formulare);
– copie act de identitate.

Rezilierea contractelor de asigurare socială se efectuează în următoarele situații:
– pentru neplata contribuției de asigurări sociale pe o perioadă de cel mult șase luni, după o notificare prealabilă;
– la cererea asiguratului, situație în care se vor transmite cererea și copia actului de identitate pe email stagii.maramures@cnpp.ro.

ELIBERAREA STAGIULUI DE COTIZARE

Se poate efectua în urma solicitării formulate pe cale electronică la adresa stagii.maramures@cnpp.ro sau prin poștă la adresa de corespondență a instituției (str. Hortensiei nr. 1A, Baia Mare). Solicitarea va fi însoțită obligatoriu de copia actului de identitate.

NOTIFICAREA CALITĂȚII DE NEASIGURAT ÎN SISTEMUL DE SECURITATE SOCIALĂ DIN ROMÂNIA

Solicitarea de eliberare a documentului Notificarea calității de neasigurat în sistemul de securitate socială din România pentru lucrătorii care vor desfășura activități sezoniere în Germania se va transmite pe adresa de email stagii.maramures@cnpp.ro. În acest scop se vor trimite următoarele documente:
– cerere tip (formularul poate fi accesat pe site-ul instituției, secțiunea Formulare tip), unde se va bifa obligatoriu căsuța ”Nu desfășor activitate profesională în România”;
– copie act de identitate.
Pentru orice informații suplimentare referitoare se poate apela 0262-227448.

Sursă informații: Casa Județeană de Pensii Maramureș

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.