Până în 27 iulie, structurile sportive interesate să acceseze finanțări de la Municipiul Baia Mare pentru anul de execuţie financiară 2020 în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive ”Promovarea sportului de performanţă” şi ”Sportul pentru toţi” sunt invitate să depună documentația necesară.

Conducerea municipiului Baia Mare anunță pe site-ul oficial intenţia de a atribui contracte de finanţare pentru anul de execuţie financiară 2020, în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive ”Promovarea sportului de performanţă” şi ”Sportul pentru toţi”.

1.500.000 lei este suma totală alocată finanțării activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi ”Sportul pentru toţi”.

Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive sunt:
• să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii sau o instituţie/organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea, în condiţiile legii;
• să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate;
• să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;
• să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
• să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat și către bugetul local;
• să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
• să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
• să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
• să participe, cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării, respectiv acest procent trebuie asigurat pentru fiecare linie de cheltuială;
• să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare sau insolvenţă ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• să depună cererea de finanţare completă, la care se anexează toate documentele prevăzute în prezentul regulament;
• pentru aceeași acțiune sportivă, să nu fi obținut finanțare de la Municipiul Baia Mare în decursul anului fiscal curent.

Documentaţiile se pot depune începând de azi și până în 27 iulie, ora 15.00. Structurile sportive interesate vor depune documentaţia la Serviciul Relații cu Publicul situat la parterul Primăriei Baia Mare, str. Gh. Şincai nr. 37.

Condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Regulamentul privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”.

Selecţia şi evaluarea cererilor depuse în vederea finanţării se va face de către comisia de evaluare și lista finală a beneficiarilor finanţării va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.

Informații suplimentare se pot obţine de la Primăria Baia Mare, Serviciul Parteneriate Civice, str. Gh. Şincai nr. 37, camera 23, tel. 0372-624.142, e-mail finantari@baiamare.ro.

🔎Comunicatul integral și regulamentul sunt disponibile aici.

Sursă informații: Primăria Baia Mare. Sursă foto: Pixabay.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.